Unrest makes headlines in Denmark

Unrest made major headlines at its international premiere at CPH:DOX in Copenhagen. Major articles in Politiken, Weekendavisen and Information discussed the film, the controversy over the treatment of ME in Denmark, and the Karina Hansen case.

Politiken

New film about chronic fatigue: their cells are sick - doctors and friends say they just need to get their act together

American documentary about Jennifer Brea with chronic fatigue syndrome dishes harsh criticism against Danish health. "We are of course called mentally ill and mistreated," said Danish patient. The film has European premiere at CPH: DOX today.

Danish patient Anja Freitag:

"I feel I have a broken battery.  How your can light 38 lamps can be my only turn 2. However, until the battery is drained, I can, in principle, the same as you and looks quite healthy. So one can not look at me that I am ill.  It emptied unfortunately just very quickly. Your will probably never emptied, whereas ME patients constantly hitting the wall, "she says.

"It is a strong voice [Unrest], showing the world that we exist. And are really sick. It gives a good picture of how debilitating the disease is, "said Anja Freitag afterwards.
 

Ny film om kronisk trætte: Deres celler er syge – læger og venner siger, de bare skal tage sig sammen

Amerikansk dokumentarfilm om Jennifer Brea med kronisk træthedssyndrom retter en hård kritik mod det danske sundhedsvæsen. »Vi bliver jo kaldt psykisk syge og fejlbehandlet«, siger dansk patient. Filmen har europapremiere på CPH:DOX i dag.

Dansk patient Anja Freitag:

»Jeg føler, at jeg har et ødelagt batteri. Hvor dit kan tænde 38 lamper, kan mit kun tænde 2. Men indtil batteriet er tømt, kan jeg i princippet det samme som du og ser helt rask ud. Så kan man slet ikke se på mig, at jeg er syg. Det tømmes desværre bare meget hurtigt. Dit bliver formentligt aldrig tømt, hvorimod ME-patienter konstant rammer muren«, siger hun.

»Det er en stærk stemme [Unrest], der viser omverden, at vi eksisterer. Og er rigtig syge. Den giver et godt billede af, hvor invaliderende sygdommen er«, siger Anja Freitag bagefter.

 

Weekendavisen

The film, which has just had its premiere at the Sundance Film Festival and now appears at CPH: DOX, providing an unsettling portrait of the disease chronic fatigue syndrome. Unsettling, because it is about people who are reduced to shadow existences, but moreover because it shows how enigmatic disorders can become veritable battle zones where medical specialties fight over territory, and where patients and doctors fighting over the proper treatment approach.

Filmen, der netop har haft premiere på Sundance Film Festival og nu vises på CPH:DOX, leverer et uhyggeligt portrait af sygdommen kronisk traethedssyndrom. Uhyggeligt, fordi det handler om mennesker, som er reduceret til skyggeeksistenser, men nok så meget, fordi det viser, hvordan gådefulde lidelser kan blive veritable kampzoner, hvor medicinske specialer strides om territorium, og hvor patienter og laeger slås om den rette behandlingstilgang.

Information

Do you have to shoot your own illness to show that you’re not crazy?

When journalist and Ph.D student at Harvard Jennifer Brea was diagnosed with chronic fatigue syndrome, she turned the camera on himself and documented a life characterized by unexplained and inhuman pain. The documentary ’Unrest’, which will premiere on CHP: DOX tomorrow, also points to major conflicts on the treatment of the disease at home

Er man nødt til at filme sin egen sygdom for at vise, man ikke er tosset?

Da journalist og ph.d. studerende på Harvard Jeniffer Brea fik diagnosen kronisk træthedssyndrom, vendte hun kameraet mod sig selv og dokumenterede et liv præget af uforklarlige og umenneskelige smerter. Dokumentaren ’Unrest’, som har premiere på CHP:DOX i morgen, peger også på store konflikter om behandlingen af sygdommen herhjemme